Geotermia – plusy i minusy

Zwolennicy energii geotermicznej wymieniają szereg jej zalet. Jako najważniejszy i koronny argument podają fakt, że energia geotermiczna nie powoduje żadnych zanieczyszczeń, jest więc przede wszystkim nieszkodliwa dla środowiska. Należy także zauważyć, iż zasoby tej energii są dostępne zawsze, niezależnie od warunków pogodowych. Nie można tego powiedzieć w przypadku energii wiatru czy słońca. Kolejny atut jest taki, że pokłady geotermiczne są zasobami lokalnymi i mogą być pozyskiwane w pobliżu miejsca użytkowania. Eksperci natomiast wskazują na plus, iż instalacje oparte o wykorzystanie energii geotermalnej cechują się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacji.

Jeśli chodzi o wady energii geotermalnej, specjaliści wskazują na jej małą dostępność. Warunki dogodne do jej wykorzystania występują bowiem tylko w niewielu miejscach. Poza tym, istnieje ryzyko przemieszczani się złóż geotermalnych. Trzeba także pamiętać, że choć energia ta jest szeroko rozpowszechniona, nie wszędzie gdzie występuje, udaje się ją pozyskiwać. Nie można również pominąć faktu, że negatywną konsekwencją korzystania z tej energii, jest niebezpieczeństwo zanieczyszczania wód powierzchniowych i głębinowych szkodliwymi gazami np. siarkowodorem.

Igor
News Reporter
Wielki fan sportu. Codziennie trenuje na siłowni i biega. W weekendy często gra w tenisa ze znajomymi. Czyta książki różnych gatunków, lubi kino.