Indianie dochodzą swych należności

Najliczniejsze indiańskie plemię w Stanach Zjednoczonych, Navajowie, zamieszkuje rezerwaty, których tereny zajmują wiele tysięcy kilometrów kwadratowych. Te ziemie będące ich dziedzictwem i bogactwem były częściowo oddane w dzierżawę państwu w celach eksploatacji ropy i gazu, prowadzenia hodowli i upraw rolnych oraz pod zabudowę. Przedstawiciele plemienia zarzucili władzom państwowym, że przez wiele lat źle zarządzały ich funduszami i wnieśli i przeciwko nim pozew do sądu.

Dlatego właśnie w 2006 roku rozpoczął się proces, w którym Navajowie domagali się od państwa odszkodowania za poniesione straty. W trakcie procesu podejmowane były wielokrotnie próby ugody między stronami, ale ostateczna korzystna dla plemienia została zawarta w 2014 roku. Wysokość zasądzonego na rzecz powoda odszkodowania wyniosła 554 miliony dolarów.

Uzyskane pieniądze Navajowie chcą wykorzystać na poprawienie infrastruktury na swoich terenach i poprawienie warunków życia niektórych członków plemienia.

Igor
News Reporter
Wielki fan sportu. Codziennie trenuje na siłowni i biega. W weekendy często gra w tenisa ze znajomymi. Czyta książki różnych gatunków, lubi kino.