Odszkodowania katastrofalne

Zdarzenia takie jak powodzie, pożary lasów czy erupcje wulkanów zdarzają się co pewien czas w różnych rejonach świata.

Paraliżują wtedy życie wielu ludzi na długi czas.

Zasięg i rozmiary tych katastrof są tak ogromne, iż trudno je opisać.

Tragiczne ich skutki są nieprzeliczalne na pieniądze, ponieważ ludzie tracą w nich życie, którego nie da się wycenić.

Ci jednak, którzy ocaleją mogą liczyć na odszkodowania za poniesione straty materialne i moralne.

Żywioły pustoszące okolice zabierają ludziom wszystko, ich tragedia jest ogromna, stąd też późniejsze odszkodowania opiewające na duże kwoty pieniędzy.

Dla przykładu, za skutki huraganu Katrina towarzystwo ubezpieczeniowe zgodziło się wypłacić 130 milionów dolarów osobom poszkodowanym.

Kwota dotyczy osób, które jako pierwsze upomniały się o rekompensatę.

Za nimi poszli kolejni dotknięci tragedią a posiadający polisy w konkretnym towarzystwie ubezpieczeniowym, więc można sądzić, że suma wypłaconych odszkodowań na pewno była znacznie większa.

Igor
News Reporter
Wielki fan sportu. Codziennie trenuje na siłowni i biega. W weekendy często gra w tenisa ze znajomymi. Czyta książki różnych gatunków, lubi kino.