Rozwój przemysłu w Niemczech

Przemysł w Niemczech od dawna rozwija się w zastraszająco szybkim tempie. Jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych na świecie oraz jednym z największych jest Okręg Reńsko-Westfalski, który znajduje się właśnie na terenie Niemiec.

Dużą część tego regionu pokrywa się z Zagłębiem Ruhry. Przyczyną szybkiego rozwoju okręgu jest położenie na terenach bogatych w cenne surowce.

Znajdują się tutaj ogromne złoża węgla zarówno kamiennego, jak i brunatnego. Ponadto wydobywa się na tych terenach ołów i cynk, a także sól kamienną.

Dzięki dostępności tych minerałów rozwinął się przemysł hutniczy oraz zaczęto rozbudowywać zakłady zajmujące się produkcją urządzeń i maszyn górniczych oraz hutniczych. Zaczęły powstawać fabryki wytwarzające maszyny włókiennicze, urządzenia i części dla taboru kolejowego oraz przemysłu zbrojeniowego.

Ważną rolę odegrał także przemysł karbochemiczny. Dziś w tym okręgu najdynamiczniej rozwija się sektor petrochemiczny, farmaceutyczny oraz fototechniczny.

Igor
News Reporter
Wielki fan sportu. Codziennie trenuje na siłowni i biega. W weekendy często gra w tenisa ze znajomymi. Czyta książki różnych gatunków, lubi kino.