Donieckie Zagłębie Węglowe

Donieckie Zagłębie Węglowe obejmuje tereny położone na wschodzie Ukrainy oraz w południowo-zachodniej części Rosji. Warto wiedzieć, że o Donieckim Zagłębiu Węglowym mówi się w skrócie Donbas – często można spotkać się z taką nazwą w serwisach informacyjnych. Tereny wschodniej Ukrainy bogate są nie tylko w złoża węgla kamiennego, ale również są źródłem rtęci oraz soli kamiennej.

Na tych obszarach znajduje się wiele kopalni węgla. Warto wiedzieć, że cieszy się tutaj powodzeniem także przemysł hutniczy. Do hut dostarczane są rudy żelaza oraz niklu, które dowożone są z innych terenów bogatych w te surowce.

W Mariupolu znajduje się jedna z największych hut w całej Ukrainie. Ze względu na rozwój hutnictwa, nie brakuje tutaj zakładów zajmujących się produkcją maszyn górniczych i hutniczych. Ponadto można znaleźć fabryki części do taboru kolejowego, maszyn i urządzeń budowlanych.

Donieckie Zagłębie Węglowe stworzyło również dogodne miejsce dla wytwarzania środków piorących oraz produktów spożywczych.

Igor
News Reporter
Wielki fan sportu. Codziennie trenuje na siłowni i biega. W weekendy często gra w tenisa ze znajomymi. Czyta książki różnych gatunków, lubi kino.