Kuźnieckie Zagłębie Węglowe

Jednym z najważniejszych okręgów pod względem zasobów surowców w Rosji jest Kuźnieckie Zagłębie Węglowe. To właśnie tutaj, zaraz po Okręgu Uralskim, wydobywa się najwięcej surowców mineralnych, takich jak cynk, ołów i żelazo. Podstawę rozwoju tych obszarów stanowią ogromne złoża węgla kamiennego.

Dostęp do surowców sprawia, że dobrze rozwinął się tutaj przemysł metalurgiczny. Funkcjonuje tutaj wiele hut metali, zwłaszcza hut żelaza. Daje to także możliwość funkcjonowania zakładów zbrojeniowych, metalowych oraz elektromaszynowych.

Ponadto na tych obszarach można znaleźć zakłady zajmujące się produkcją nawozów sztucznych oraz przetwórstwem ropy naftowej. Co ciekawe, na terenach Kuźnieckiego Zagłębia Węglowego nie brakuje także drewna, ze względu na bliskość ziemi, na których rośnie tajga. To sprawia, że ważną gałęzią przemysłu jest także przemysł celulozowy, papierniczy oraz drzewny.

Na podstawie dokumentów szacuje się, że złoża tego okręgu wynoszą ogromną ilość 161 miliardów ton.

Igor
News Reporter
Wielki fan sportu. Codziennie trenuje na siłowni i biega. W weekendy często gra w tenisa ze znajomymi. Czyta książki różnych gatunków, lubi kino.